Главная » Статьи » Накази МОЗ України / Приказы МОЗ Украины

Наказ МОЗ №1 від 10.01.2006. Про затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
10.01.2006 N 1

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України
8 червня 2006 р. за N 686/12560

Про затвердження Форм первинної
облікової документації з інфекційної,
дерматовенерологічної, онкологічної
захворюваності та інструкцій
щодо їх заповнення

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 56 від 25.01.2013 )

( У тексті наказу, формі первинної облікової документації
N 058/о, інструкції щодо її заповнення, формі
первинної облікової документації N 060/о та
інструкції щодо її заповнення, формі
первинної облікової документації N 089-1/о
та інструкції щодо її заповнення слова
"територіальній санітарно-епідеміологічній станції",
"територіальної санітарно-епідеміологічної станції (далі -
СЕС)", "санітарно-епідеміологічна станція", "СЕС", "заклад
чи установа державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ
України, інших центральних органів виконавчої влади",
"територіальної СЕС", "СЕС, яка здійснює поточний
санітарний нагляд", "територіальної СЕС району",
"територіальних санітарно-епідеміологічних станцій
Міністерства охорони здоров'я", "санітарно-
епідеміологічними станціями", "установах державної
санітарно-епідеміологічної служби", "територіальних
СЕС", "територіальної санітарно-епідеміологічної станції"
у всіх відмінках замінено словами "територіальний орган
Держсанепідслужби України" у відповідних відмінках згідно
з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 56
від 25.01.2013 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 N 157 "Деякі питання реєстрації, обліку та звітності щодо інфекційних хвороб", Державної програми "Онкологія" на 2002-2006 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 392, та для подальшої якості комп'ютерної обробки і вдосконалення статистичного обліку в закладах охорони здоров'я з інфекційної, дерматовенерологічної та онкологічної захворюваності наказую:

1. Затвердити:

1.1. Форму первинної облікової документації N 058/о "Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення" (далі - облікова форма N 058/о, додається).

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 058/о "Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення" (додається).

1.3. Форму первинної облікової документації N 060/о "Журнал обліку інфекційних захворювань" (далі - облікова форма N 060/о, додається).

1.4. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 060/о "Журнал обліку інфекційних захворювань" (додається).

1.5. Форму первинної облікової документації N 063/о "Карта профілактичних щеплень" (далі - облікова форма N 063/о, додається).

1.6. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 063/о "Карта профілактичних щеплень" (додається).

1.7. Форму первинної облікової документації N 064/о "Журнал обліку профілактичних щеплень" (далі - облікова форма N 064/о, додається).

1.8. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 064/о "Журнал обліку профілактичних щеплень" (додається).

1.9. Форму первинної облікової документації N 089-1/о "Повідомлення про випадок захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекцію, урогенітальний мікоплазмоз та трихомоніаз" (далі - облікова форма N 089-1/о, додається).

1.10. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 089-1/о "Повідомлення про випадок захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекцію, урогенітальний мікоплазмоз та трихомоніаз" (додається).

1.11. Форму первинної облікової документації N 089-2/о "Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом трихофітії, мікроспорії, фавуса, корости" (далі - облікова форма N 089-2/о, додається).

1.12. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 089-2/о "Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом трихофітії, мікроспорії, фавуса, корости" (додається).

1.13. Форму первинної облікової документації N 090/о "Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення" (далі - облікова форма N 090/о, додається).

1.14. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 090/о "Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення" (додається).

2. Увести в дію облікові форми та інструкції щодо їх заповнення з 25 червня 2006 року.

3. Директору Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню МОЗ України Моісеєнко Р.О., директору Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Пономаренко А.М. забезпечити в установленому чинним законодавством України порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України та довести його до відома Міністра охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальників управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - територіальні управління охорони здоров'я), Головного державного санітарного лікаря Автономної Республіки Крим, головних державних санітарних лікарів (далі - ГДСЛ) областей, міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті, Головному лікарю Центрального територіального органу Держасанепідслужби України.

4. Територіальним управлінням охорони здоров'я, Головному державному санітарному лікарю Автономної Республіки Крим, ГДСЛ областей, міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті, Головному лікарю Центральної СЕС МОЗ України:

4.1. Забезпечити збирання та обробку облікових форм N 058/о, N 060/о, N 063/о, N 064/о, N 089-1/о, N 089-2/о, N 090/о.

4.2. Здійснювати систематичний контроль за повнотою одержання інформації та достовірністю заповнення облікових форм у закладах охорони здоров'я.

5. Начальнику Центру медичної статистики МОЗ України Голубчикову М.В. забезпечити:

5.1. Методологічне керівництво та контроль за організацією і обробкою форм, затверджених цим наказом.

5.2. Надходження до територіальних управлінь зразків облікових форм N 058/о, N 060/о, N 063/о, N 064/о, N 089-1/о, N 089-2/о, N 090/о.

6. Визнати такими, що втратили чинність, накази МОЗ України від:

6.1. 22.01.96 N 10 "Про створення національного канцер-реєстру України", в частині затвердження облікової форми N 090/о (п. 4).

6.2. 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)", в частині затвердження облікових форм N 063/о, N 064/о.

6.3. 29.12.2000 N 369 "Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовуються в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)", в частині затвердження облікових форм N 058/о, N 060/о, N 089-1/о.

7. Скасувати інструкції щодо заповнення облікових форм, зазначених в підпунктах 6.1- 6.3 цього наказу, затверджені наказом МОЗ України від 03.07.2001 N 258 "Про затвердження типових інструкцій щодо заповнення форм первинної медичної документації лікувально-профілактичних закладів", та наказ МОЗ України від 05.11.2002 N 401 "Про затвердження форми первинного обліку N 089-2/о "Повідомлення про хворого з вперше в житті встановленим діагнозом трихофітії, мікроспорії, фавуса, корости" та інструкції щодо її заповнення".

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров'я Весельського В.Л.

Міністр Ю.В.Поляченко

Погоджено:

Голова Державного комітету статистики України О.Г.Осауленко

Затверджено
Наказ МОЗ України
10.01.2006 N 1

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 червня 2006 р. за N 686/12560

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової
документації N 058/о "Екстрене повідомлення
про інфекційне захворювання, харчове,
гостре професійне отруєння, незвичайну
реакцію на щеплення"

Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 058/о "Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення" (далі - Екстрене повідомлення).

1. Екстрене повідомлення заповнюють відповідальні особи закладів та установ охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування, суб'єкти підприємницької діяльності, що займаються медичною практикою, виховні, навчальні, оздоровчі та інші дитячі заклади і заклади системи соціального захисту (незалежно від місця і обставин виявлення).

2. На кожний випадок інфекційного захворювання (підозри), незвичайної реакції на щеплення, укусу, подряпання, ослюнення тваринами, іншого стану (бактеріоносійство), крім грипу та гострих інфекцій верхніх дихальних шляхів множинних або не уточнених локалізацій, заповнюється Екстрене повідомлення, яке протягом 12 годин надсилається до територіального органу Держасанепідслужби України за місцем реєстрації захворювання. Крім цього, в оперативному порядку інформація повідомляється в цей територіальний орган Держасанепідслужби України по телефону.

3. Екстрене повідомлення заповнюється лікарем або середнім медичним персоналом, який виявив чи запідозрив захворювання в:

3.1 лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я України, незалежно від умов, за яких було виявлено захворювання, - при зверненні в поліклініку, відвідуванні хворого вдома, профілактичному огляді тощо;

3.2 лікарнях охорони здоров'я України за умови, коли діагноз інфекційного захворювання був установлений при наданні стаціонарної медичної допомоги хворому, а саме: коли він поступив без направлення поліклінічного закладу, діагноз інфекційного захворювання встановлено замість іншого захворювання, випадок внутрішньолікарняної інфекції тощо;

3.3 закладах судово-медичної експертизи;

3.4 закладах долікарського обслуговування (фельдшерсько-акушерських пунктах, фельдшерських здоровпунктах).

4. У верхньому лівому куті форми вказуються назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, у сфері управління якого перебуває заклад, відповідальні особи якого заповнили Екстрене повідомлення, його найменування, місцезнаходження (повна поштова адреса) та ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

5. Після заголовка в Екстреному повідомленні обов'язково має бути вказана дата його заповнення.

6. Далі зазначається найменування закладу, на адресу якого направляється Екстрене повідомлення - у відповідний територіальний орган Держасанепідслужби України, інших центральних органів виконавчої влади.

7. У пункті 1 вказуються прізвище, ім'я, по батькові хворого.

8. У пункті 2 зазначаються в цифровій формі: число, місяць та рік народження.

9. У пункті 3 зазначається стать хворого: чоловіча - 1, жіноча - 2.

10. У пунктах 4, 6 вказуються місце проживання хворого (повна поштова адреса), номер телефону.

11. У пункті 5 зазначається - мешканцем міста або села є хворий.

12. У пункті 7 вказуються місце роботи, навчання, дитячого закладу та їх адреса.

13. У пункті 8 вказуються діагноз та шифр відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду (далі - МКХ-10).

14. У пунктах 9, 10 зазначаються дати захворювання, первинного звернення, встановлення діагнозу, подальшого відвідування дошкільного або загальноосвітнього навчального закладу, госпіталізації, місце госпіталізації.

15. У пункті 11 указується метод підтвердження діагнозу: клінічно чи лабораторно або вписуються назви інших досліджень.

16. У пункті 12 - якщо зареєстровано отруєння, то вказати, де воно виникло, чим отруївся постраждалий.

17. У пункті 13 указуються проведені первинні протиепідемічні заходи та додаткові відомості.

18. У пункті 14 вказуються дата і час первинного Екстреного повідомлення (за телефоном тощо) територіальній СЕС, прізвище особи, яка повідомила та отримала повідомлення.

19. У пункті 15 вказуються прізвище, ім'я, по батькові та номер контактного телефону особи, яка заповнила повідомлення; зазначаються реєстраційні номери із журналу ф. N 060/о закладу охорони здоров'я та СЕС, а також підпис особи, яка одержала повідомлення.

20. Медичні працівники закладів долікарського обслуговування Екстрене повідомлення складають у двох примірниках: перший відправляється до територіальної СЕС, другий - до закладу охорони здоров'я (дільничної, районної, міської лікарні, амбулаторії, поліклініки тощо).

21. Медичний персонал, який обслуговує дитячі заклади, направляє Екстрене повідомлення до територіальної СЕС тільки за умови, якщо захворювання (підозра) вперше виявлено персоналом цих закладів під час огляду дітей чи за інших обставин. Відомості про інфекційні захворювання, що виявлені медичним персоналом закладів охорони здоров'я (лікарні, поліклініки) у дітей, які відвідують дитячі заклади, повідомляються (за телефоном та з відправкою Екстреного повідомлення) до територіальної СЕС персоналом цих закладів.

22. Медичні працівники, які обслуговують дитячі заклади оздоровлення/відпочинку, Екстрене повідомлення направляють до СЕС, яка здійснює поточний санітарний нагляд, а також до територіальної СЕС за місцем тимчасової дислокації оздоровчого закладу.

23. Суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються медичною практикою, направляють Екстрене повідомлення до територіальної СЕС району за місцем знаходження. Забезпечення бланками Екстрених повідомлень проводиться місцевими органами охорони здоров'я.

24. Медичні працівники станції швидкої медичної допомоги, які виявили чи запідозрили інфекційне захворювання, в випадках невідкладної госпіталізації повідомляють до територіальної СЕС за телефоном про виявлення хворого і необхідності його госпіталізації, в інших випадках повідомляють в поліклініку (амбулаторію) за місцем проживання хворого про необхідність направлення дільничного лікаря до нього. Екстрене повідомлення в цих випадках заповнюється в лікарні, куди хворий був госпіталізований, або поліклінікою, лікар якої відвідав хворого вдома.

25. Медичні працівники закладів охорони здоров'я, які обслуговують працівників водного, залізничного та повітряного транспорту, заповнюють два примірники Екстреного повідомлення: один примірник надсилається до територіальної СЕС, другий - до СЕС (лікарні) за підпорядкованістю.

26. Заклади охорони здоров'я Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ України, охорони державного кордону, Служби безпеки України та інших центральних органів виконавчої влади надсилають до територіального органу Держасанепідслужби України Екстрене повідомлення тільки на вільнонайманих працівників та членів сімей працівників цих закладів.

27. Заклад охорони здоров'я, у якому було уточнено або змінено діагноз, зобов'язаний скласти нове Екстрене повідомлення і протягом 12 годин після встановлення діагнозу надіслати його до СЕС за місцем виявлення захворювання, із зазначенням зміненого (уточненого) діагнозу, дати його встановлення, первинного діагнозу та результатів лабораторних досліджень.

28. Екстрене повідомлення має бути заповнено чітко й розбірливо. Виправлення помилок підтверджується підписом особи, яка заповнила Екстрене повідомлення, із зазначенням дати внесення змін. Відповідальною за інформацію, що надана в Екстреному повідомленні, є особа, яка його заповнила.

29. Термін зберігання Екстрених повідомлень - 1 рік.

Начальник Центру медичної статистики МОЗ України М.В.Голубчиков


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МОЗ України / Приказы МОЗ Украины | Добавил: pekach (13.03.2017)
Просмотров: 2505
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar