Главная » Статьи » Накази Міністерства юстиції

Наказ Мінʼюсту № 673/5 від 13.05.2015. Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.05.2015  № 673/5

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
13 травня 2015 р. 
за № 528/26973

Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Відповідно до статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі - Порядок), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 29 вересня 2010 року № 2338/5 «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 вересня 2010 року за № 859/18154 (із змінами).

3. Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу (Зусік Т.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу (Зусік Т.В.) та начальникам Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити виконання вимог Порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О.П.

Міністр

Павло Петренко

ПОГОДЖЕНО: 

Голова Державної служби 
фінансового моніторингу України 

Голова 
Державної регуляторної служби України


І.Б. Черкаський 


Ксенія Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства юстиції України 
13.05.2015  № 673/5

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
13 травня 2015 р. 
за № 528/26973

ПОРЯДОК 
проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 1 частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) з метою здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Мін’юст, шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до пункту 5 частини першої статті 14 Закону здійснюються Мін’юстом, а саме:

нотаріусів;

адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань;

суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин), у випадках, передбачених статтями 6 і 8 Закону (далі - суб’єкт).

3. Терміни, які вживаються в цьому Порядку, застосовуються у значеннях, наведених у Законі.

4. Мін’юст, а також за його дорученням Головне територіальне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні територіальні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління юстиції) мають право здійснювати планові та позапланові перевірки.

Плановою перевіркою вважається перевірка діяльності суб’єкта, яка передбачена у плані проведення перевірок.

Позаплановою перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена планом перевірок.

Мін’юст (управління юстиції) має право здійснювати безвиїзні та виїзні перевірки.

Безвиїзна перевірка - планова або позапланова перевірка суб’єкта працівниками Мін’юсту (управління юстиції), не пов’язана з виїздом працівників Мін’юсту (управління юстиції) за місцезнаходженням суб’єкта.

Виїзна перевірка - планова або позапланова перевірка суб’єкта працівниками Мін’юсту (управління юстиції), пов’язана з виїздом працівників Мін’юсту (управління юстиції) за місцезнаходженням суб’єкта.

Перевірці підлягають суб’єкт та/або його відокремлені підрозділи (у разі наявності).

Участь у планових та позапланових перевірках, у тому числі виїзних, за погодженням із Мін’юстом має (мають) право брати працівник(и) Держфінмоніторингу.

ІІ. Організація та підготовка проведення перевірки

1. Підставою для проведення Мін’юстом (управлінням юстиції) планової перевірки суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення є включення його до плану проведення перевірок на відповідний квартал. План проведення перевірок затверджується наказом Мін’юсту.

Планова перевірка суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу проводиться не рідше одного разу на три роки на підставі наказу Мін’юсту (управління юстиції) про проведення перевірки.

2. Датою, з якої починається відлік строку для визначення початку наступної планової перевірки, є дата закінчення попередньої планової перевірки.

3. Планова перевірка передбачає перевірку відповідності діяльності суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення протягом періоду, який підлягає перевірці. Планова перевірка проводиться за весь або певний період діяльності суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу. Питання, охоплені плановою перевіркою за певний період, не можуть стати об’єктом наступної перевірки.

4. Плановою перевіркою охоплюється перелік питань щодо додержання суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом положень статей 6, 8 - 12, 17 Закону, а також інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

5. Про проведення планової перевірки суб’єкт та/або його відокремлений підрозділ повідомляється Мін’юстом (управлінням юстиції) рекомендованим листом з повідомленням про вручення не менше ніж за 10 календарних днів (з дня отримання суб’єктом повідомлення) до початку її проведення.

6. Позапланова перевірка проводиться на підставі наказу Мін’юсту за період, що підлягає перевірці, та за окремими питаннями. З метою реалізації наказу Мін’юсту про проведення позапланової перевірки управлінням юстиції видається відповідний наказ.

7. Позапланова перевірка проводиться без попереднього повідомлення суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу за наявності хоча б однієї з таких підстав:

письмового повідомлення органів державної влади та місцевого самоврядування про ознаки порушення суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

виявлення за результатами безвиїзної перевірки фактів порушення суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

за ініціативою Держфінмоніторингу у разі безпосереднього виявлення ним ознак порушення суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення під час його діяльності;

виявлення нових документів (обставин), що не були відомі й не могли бути відомі під час проведення планової перевірки та які можуть вплинути на висновки за результатами планової перевірки.

8. Повторна перевірка питань, які перевірялись, проводиться лише за рішенням суду або за постановою слідчого у кримінальному провадженні.

9. Перевірка здійснюється робочою групою, до складу якої можуть входити:

працівники центрального апарату Мін’юсту;

працівники управлінь юстиції;

працівники Держфінмоніторингу.

10. Мінімальний за чисельністю склад робочої групи Мін’юсту (управління юстиції) має складати дві особи.

11. Для проведення виїзної перевірки видається посвідчення на право проведення (планової/позапланової) перевірки (далі - Посвідчення), яке підписується Міністром юстиції України або начальником відповідного управління юстиції (додаток 1). У разі відсутності Міністра юстиції України або начальника відповідного управління юстиції посвідчення підписується особами, які виконують їх обов’язки.

12. Перевірка призначається на строк, необхідний для забезпечення своєчасного та в повному обсязі її проведення, але не більше ніж на 7 робочих днів.

13. У разі потреби за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи строк проведення перевірки може бути продовжений Міністром юстиції України або начальником відповідного управління юстиції, але не більше ніж на 5 робочих днів.

14. Перевірка вважається розпочатою з дати отримання копії Посвідчення суб’єктом, керівником (або особою, яка виконує його обов’язки) суб’єкта та/або відокремленого підрозділу суб’єкта. Про отримання копії Посвідчення суб’єкт, керівник (або особа, яка виконує його обов’язки) суб’єкта та/або відокремленого підрозділу суб’єкта власноруч робить відмітку на Посвідченні.

Керівник робочої групи за своїм підписом у разі необхідності разом з Посвідченням надає суб’єкту, керівнику суб’єкта (або особі, яка виконує його обов’язки) та/або відокремленого підрозділу суб’єкта запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки (додаток 2).

15. Облік виданих Посвідчень ведеться за місцем їх видачі та реєструється в журналі обліку посвідчень на право проведення перевірок (додаток 3).

ІІІ. Проведення планової перевірки

1. Планова перевірка може бути виїзною або безвиїзною.

Безвиїзна перевірка здійснюється у разі неможливості організації проведення перевірки за місцезнаходженням суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу.

2. Під час проведення планової перевірки робоча група детально вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи, які стосуються діяльності суб’єкта та/або його відокремлених підрозділів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3. Представники робочої групи мають право вимагати копії засвідчених у встановленому законодавством порядку документів суб’єкта та/або відокремленого підрозділу суб’єкта.

4. У разі існування документа лише в електронній формі за умови, що цей документ створений суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом, суб’єкт та/або його відокремлений підрозділ зобов’язаний надати паперову копію, засвідчену у встановленому законодавством порядку.

У разі неможливості надати паперову копію, що забезпечує візуальну форму відображення електронного документа, проводиться огляд електронного документа, про що складається акт огляду електронного документа (додаток 4).

5. У випадку здійснення планової безвиїзної перевірки суб’єкту та/або його відокремленому підрозділу разом із повідомленням про проведення планової безвиїзної перевірки надсилається запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки.

IV. Проведення позапланової перевірки

1. Позапланова перевірка може бути виїзною або безвиїзною.

Безвиїзна перевірка здійснюється у разі неможливості організації проведення перевірки за місцезнаходженням суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу.

2. Позапланова перевірка може бути призначена за наявності підстав, визначених пунктом 7 розділу ІІ цього Порядку, Міністром юстиції України або особою, яка виконує його обов’язки. При цьому питання, охоплені плановою виїзною перевіркою за певний період, не можуть стати об’єктом позапланової перевірки, крім випадків, передбачених законодавством.

3. У разі потреби одержання від суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу документів, які необхідні для проведення позапланової безвиїзної перевірки, суб’єкту та/або його відокремленому підрозділу надсилається запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки (додаток 2).

4. Суб’єкт та/або його відокремлений підрозділ зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати Мін’юсту (управлінню юстиції) всі перелічені в запиті документи або засвідчені в установленому законодавством порядку копії.

5. Позапланова перевірка здійснюється з урахуванням положень пунктів 2 - 4 розділу ІІІ цього Порядку.

V. Оформлення результатів перевірок

1. За результатами планових та позапланових перевірок робоча група складає у двох примірниках акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Акт перевірки) за формою, встановленою у додатку 5 до цього Порядку.

Акт перевірки підписують керівник, члени робочої групи та суб’єкт, керівник суб’єкта та/або відокремленого підрозділу або особи, які виконують їх обов’язки, не пізніше дати закінчення терміну проведення перевірки.

2. У разі якщо перевірки здійснювались за місцезнаходженням суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу, які знаходяться в різних адміністративно-територіальних одиницях, виявлені факти невиконання (неналежного виконання) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення можуть викладатися в різних Актах перевірки.

При цьому до Акта перевірки суб’єкта включаються дані про порушення, виявлені у його відокремленому підрозділі.

3. До примірника Акта перевірки Мін’юст (управління юстиції) обов’язково додає матеріали перевірки - копії документів, витяги з документів, належним чином засвідчені суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом, пояснення, протоколи та інші документи згідно з переліком, зазначеним в Акті перевірки.

Інформація, що міститься в Акті перевірки, не підлягає розголошенню представниками робочої групи та співробітниками Мін’юсту (управління юстиції), яким вона стала відома. Акт перевірки та матеріали перевірки не підлягають передачі юридичним чи фізичним особам, а також іншим органам, за винятком випадків, передбачених законом.

4. Акт перевірки складається об’єктивно з вичерпним описом виявлених фактів і даних.

5. Не допускається викладати в Акті перевірки припущення та факти, не підтверджені документально.

6. В Акті перевірки викладаються всі виявлені під час перевірки факти невиконання (неналежного виконання) суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

За результатами перевірки у разі встановлення фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення керівник робочої групи вказує в Акті перевірки пропозиції щодо усунення виявлених порушень.

У разі усунення суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом під час проведення перевірки порушень та недоліків, виявлених під час проведення перевірки, це відображається в Акті перевірки.

7. Будь-які виправлення та доповнення в Акті перевірки після його підписання членами робочої групи не допускаються. Про виявлення описок після підписання Акта перевірки суб’єкт та/або його відокремлений підрозділ повідомляються письмово. Повідомлення про описку додається до Акта перевірки та є його невід’ємною частиною.

8. У разі ненадання суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом, що перевіряється, документів, необхідних для проведення перевірки, в Акті перевірки робиться запис про це із зазначенням причин.

9. Якщо член робочої групи не згодний зі змістом Акта перевірки, він зобов’язаний викласти в письмовій формі свою окрему думку з обґрунтуванням і додати її до Акта перевірки.

10. У разі відмови суб’єкта, керівника суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу або особи, яка виконує його обов’язки, підписати Акт перевірки про це робиться відмітка на обох примірниках Акта перевірки. Суб’єкт, керівник суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу має право надати зауваження до Акта перевірки.

Один з примірників Акта перевірки під особистий підпис вручається суб’єкту, керівнику суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу, другий примірник зберігається в Мін’юсті (управлінні юстиції).

11. У разі відмови суб’єкта, керівника суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу отримати другий примірник Акта перевірки та зробити про це підпис на першому примірнику Акта перевірки керівник робочої групи робить відповідний запис у двох примірниках Акта перевірки у місці, визначеному для підпису представником суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу, після чого протягом п’яти робочих днів другий примірник Акта перевірки направляється суб’єкту та/або його відокремленому підрозділу рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

12. Зауваження до Акта перевірки можуть надаватися суб’єктом, керівником суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу протягом трьох робочих днів з дати отримання другого примірника Акта перевірки. Ці зауваження є невід’ємною частиною Акта перевірки.

13. Акт перевірки не пізніше наступного робочого дня з дати його підписання реєструється в журналі обліку результатів перевірок (додаток 6), що зберігається в Мін’юсті (управлінні юстиції).

14. Матеріали позапланових перевірок, проведених за дорученням Мін’юсту відповідними управліннями юстиції, подаються до Мін’юсту протягом 10-ти календарних днів після їх проведення.

VI. Права та обов’язки керівника та членів робочої групи

1. Керівник, члени робочої групи при проведенні перевірки мають право:

мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку з реалізацією своїх повноважень;

вимагати в межах своєї компетенції у суб’єкта, посадових осіб суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу надання письмових пояснень;

у разі якщо є дані, які свідчать про недопуск до проведення перевірки, наявність реальної загрози життю, здоров’ю, майну членів робочої групи, застосування щодо членів робочої групи насильства, звертатися до правоохоронних органів для вжиття заходів відповідно до законодавства;

узгоджувати із суб’єктом, керівником суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (або особами, які виконують їх обов’язки) організаційні питання щодо проведення перевірки.

2. Керівник, члени робочої групи при проведенні перевірки зобов’язані:

вручити суб’єкту, керівнику суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (особі, яка виконує його обов’язки) копію Посвідчення. У разі відмови суб’єкта, представника суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу поставити відмітку про отримання копії Посвідчення керівник робочої групи робить відповідний запис на копії Посвідчення та засвідчує це підписом;

вручити суб’єкту, керівнику суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (особі, яка виконує його обов’язки) повідомлення про права, обов’язки та повноваження членів робочої групи та права, обов’язки суб’єкта і посадових осіб суб’єкта (додаток 7);

визначити перелік необхідних для перевірки документів та терміни їх надання;

у випадках, передбачених пунктом 3 цього розділу, скласти акт про відмову суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки (додаток 8);

узгодити інші організаційні питання щодо проведення перевірки.

3. Акт про відмову суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки складається у разі:

1) недопуску робочої групи до приміщень суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу;

2) відмови суб’єкта, керівника суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (осіб, які виконують їх обов’язки) поставити на примірнику Посвідчення підпис та/або зазначити прізвище, ініціали, посаду особи та дату отримання нею копії Посвідчення;

3) відмови суб’єкта, керівника суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (осіб, які виконують їх обов’язки) повернути Посвідчення;

4) відмови (ухилення) суб’єкта, керівника суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (осіб, які виконують їх обов’язки) у наданні документів, необхідних для проведення перевірки.

4. У разі відсутності суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця, складається акт про відсутність суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням (додаток 9).

5. У разі відмови суб’єкта, керівника суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (осіб, які виконують їх обов’язки) на усний запит членів робочої групи надати документи чи належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) керівник робочої групи вручає суб’єкту, керівнику суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (особі, яка виконує його обов’язки) запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки, із зазначенням часу та дати надання необхідних документів.

VII. Права та обов’язки суб’єкта, посадових осіб суб’єкта

1. Суб’єкт, посадові особи суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу під час проведення перевірки мають право отримувати від робочої групи інформацію про порядок та план проведення превірки, права та обов’язки робочої групи та посадових осіб суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу.

2. Суб’єкт, посадові особи суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу під час проведення перевірки зобов’язані:

допустити робочу групу до приміщень, у яких суб’єкт та/або його відокремлений підрозділ здійснює свою діяльність;

підтвердити повноваження суб’єкта, керівника суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (осіб, які виконують їх обов’язки) відповідними документами;

поставити на Посвідченні підпис із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання копії Посвідчення, повернути Посвідчення керівнику робочої групи;

надавати членам робочої групи документи, копії документів, витяги з документів, необхідних для проведення перевірки;

надавати письмові пояснення керівнику робочої групи;

підписати та скріпити печаткою (за наявності) суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу паперову копію електронного документа або підписати акт огляду електронного документа.

3. Суб’єкт, керівник суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (особи, які виконують їх обов’язки) можуть оскаржити дії членів робочої групи до керівника органу державного фінансового моніторингу, який здійснював перевірку, або до суду в установленому законодавством порядку.

Директор 
Департаменту нотаріату 
та фінансового моніторингу

Т.В. Зусік

Посвідчення на право проведення (планової/позапланової) перевірки

Запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки

Журнал  обліку посвідчень на право проведення перевірок

Акт огляду електронного документа

Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Журнал обліку результатів перевірок

Повідомлення  про права, обов’язки та повноваження членів робочої групи та права, обов’язки суб’єкта і посадових осіб суб’єкта

Акт про відмову суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки

Акт про відсутність суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням


Нравится? Лайкни!Категория: Накази Міністерства юстиції | Добавил: pekach (09.04.2017)
Просмотров: 1421
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar